Iedere bezoeker van de website bebacktravel.nl, lezers van de nieuwsbrieven en iedereen die gebruikt maakt van de informatie die op deze website aangeboden wordt, gaat akkoord met de voorwaarden die in deze disclaimer genoemd worden.

Algemeen

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid BeBack:
De informatie op deze site is met zorg samengesteld is, Maar toch is het mogelijk dat informatie verouderd of niet meer correct is. BeBack kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan ten gevolge van het gebruik van de gevonden gegevens, en ontziet zich hierbij dan ook van alle aansprakelijkheid in dit kader. Ook aanvaardt BeBack geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de informatie die aangeboden wordt op websites en nieuwsbrieven van derden waar bezoekers via links op deze site naar worden gebracht.

Herroepingsrecht Particulieren:
Op het gebruik van deze internetsite en nieuwsbrieven is het Nederlandse recht van toepassing. Op grond van het Burgerlijk Wetboek heeft iedere consument die een bestelling doet via een Internet website of via de telefoon, een zogenaamd herroepingsrecht.

Rechten van bezoekers

Bezoekers van deze website en lezers van nieuwsbrieven van BeBack kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan informatie die op deze website en via nieuwsbrieven aangeboden wordt.

Eigendomsrechten en Copyright 

Op alle op deze website en nieuwsbrieven aanwezige informatie berust auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. De intellectuele eigendomsrechten op de teksten, foto’s, afbeeldingen, geluidsfragmenten, filmpjes, merknamen, logo’s en ander materiaal zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door BeBack, tenzij anders vermeldt. Het is niet toegestaan materialen of een gedeelte van materialen van deze website te gebruiken, te vermenigvuldigen, te verkopen, te verhuren of op te slaan in gegevensbestanden, zonder voorafgaande toestemming van BeBack. Niets van de website en nieuwsbrief mag gekopieerd of nagemaakt worden zonder toestemming van de makers van deze website.